How many talukas are there in Bhavnagar District?

11 taluka : -Alang, Bhavnagar, Gadhada, Gopnath Mahadev, Mahuva, Palitana, Rajpar, Sanosara, Savarkundala, Shatrunjaya, Shihor, Velavadar, Vallabhipur