How old is the Dutch language?

Pronosticatie van den jare 1514 uten overlantschen ghetrocken in den nederlantschen.

It's 497 years old.