Of all the love I have won or have lost there is one love I should never have crossed she was a girl in a million my friend and I should have known she would win in the end translate in Tagalog?

ng buong pagibig o nanalo ako apos y wala roon ang sinta ko ay hindi siya apos y crossed babae sa isang milyon ang kaibigan ko sana nakilala nya pagkapanalo sa wakas