What are realtionships between burundi and US?

ninatumia kiswahili kujibu baadhi yamaswali,burundi kama badhi yainchi nyingi Africa hatujabahatisha kupata viongozi wenye upendo na WA elevu kimaendereo viongozi wanaopatikana wote iwauwaji,wezi,wenye kupenda maisha yao wenyewe,misaada inayotorewa namataifa kwa ajili yakikwamua inhi hio baad yafedha hununua siraha za kuwaburuza ware wote watakaojalibu kusemamaovu yanayo fanywa,nazingine kidogo zitatumiwa kama kiin macho nakisha kuwa mbiamataifa kuwafedha zimefanya kazi kumbe hewa