What has the author Antonius Matthaeus written?

Antonius Matthaeus has written:

'Zinspreuken by de Neederlandsche rechtsgeleerden gebruikelyk' -- subject(s): Law, Legal maxims