Apakah tugas pegawai penguasa JKR?

Bertanggungjawab ke atas penyeliaan dan arahan keseluruhan kerja.Semua pertanyaan berkenaan dengan mana-mana kerja di bawah kontrak ini hendaklah dibawa oleh kontraktor kepada (MORE)

Tangungjawab jururawat sebelum bagi ubat kepada pesakit?

1.Amalkan prinsip 7R -right drug -right dose -right route -right patient -right time -right documentation -right to refuse2.Menerangkan tindakan ubat kepada pesakit atau kelu (MORE)