What would you like to do?

Tagumpay ng imperyalismo sa burma at sa Singapore?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hindi ko rin alam kaya nga ako nag research eh!
12 people found this useful
Thanks for the feedback!

What would you like to do?

Pagkakaiba ng kakapusan sa kakulangan?

Kakapusan - ito ay isang suliraning pang-ekonomiya na tumutukoy sa permanenenteng limitasyon ng mga pinagkukunang yaman,(produkto o kalakal)pang-kabuhayang kalakal. Kakula (MORE)

What would you like to do?

What was the SA?

The SA is the abbreviation for the Sturmabteilung. These were the original "storm troopers" who were the strong-arm of Hitler and terrorized the Jewish population and regularl (MORE)

What would you like to do?

Halimbawa ng pokus sa ganapan?

Halimbawa: Pinagtaniman namin ang bukiran ng maraming gulay. Pinuntahan ni nanay ang kusina ng bahay para magluto ng masarap na ulam. Ang tindahan ang pinagbilhan ni Rosa ng b (MORE)

How to Make a Singapore Sling

A Singapore Sling is credited to a Hainanese bartender by the name of Ngian Tong Boon. He created the legendary drink around 1915 while working at the elegant and colonial sty (MORE)

Budget Friendly Things to See and Do in Singapore

Singapore, an island city- state, is the world's fourth leading financial centre, and its port is one of the five busiest ports in the world. Few cities in Southeast Asia can (MORE)

6 Free Things to Do in Singapore

Singapore may be one of the most expensive countries in Asia, but there are plenty of fun and interesting things to do for free. Explore the different neighborhoods, take in f (MORE)

WW2 - Pacific Theatre - Five Facts

The Japanese sought to eliminate the United States as a strategic power in the Pacific, thereby giving Japan the ability to establish itself as the sole power in Asia. The Jap (MORE)

Natural Gas and Liquid Propane Appliances: Know the Difference

A common misconception that people have is presuming that all gas appliances use the same type of fuel; however, two types of gas exist for home appliances: natural gas (NG) a (MORE)

What would you like to do?

Ebolusyon ng salapi sa pilipinas?

EBOLUSYON NG SALAPI SA ATING BANSA Unang barya ay nadiskubre ni Dr. Gilbert Perez na tinawag na Penniform Gold Barter Ring. Spanish Barilla ang unang barya na ginawa sa ating (MORE)

What would you like to do?

Pamana ng kastila sa pilipinas sa larangan ng edukasyon?

Lahat na yata ng aspeto sa buhay ng mga Pilipino ay naimpluwensya ng mga Espanyol. Unang-una ang Katolisismong pananampalataya at pagdiriwang ng mga fiesta. Sa edukasyon, pili (MORE)

What would you like to do?

Summary ng sinag sa karimlan?

Buod ng sinag sa karimlan May isangbinatang nagngangalang Tony na nakulong dahil sa pagnanakaw. Natuto siyang magnakaw dahil sa naospital ang ina at nagkasakit ang bunso nito (MORE)