answersLogoWhite

0


Best Answer

Solidarity-ay isang komunidad ng interes at responsibilidad. Interes,kung saan ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng lakas.

Subsidiarity-ay "standary importance" bilang bahagi ng komunidad mahalagang maging isa ka ang ating pagpapahalaga ang maikol sa mamamayan sapagkat makatutulong ito sa prayreo ng lipunan.

User Avatar

Wiki User

12y ago
This answer is:
User Avatar

Add your answer:

Earn +20 pts
Q: Meaning of solidarity and subsidiarity
Write your answer...
Submit
Still have questions?
magnify glass
imp
Related questions

What is the definition of solidarity?

Prinsipyo ng Prakakabuklod o Solidarity =tangkilikin ang kabutihang panlahat. Prinsipyo ng Pagbabalikatan o Subsidiarity =pagtitiwala sa tungkulin ng bawat kasapi ng isang lipunan.


Meaning of solidarity in Tagalog?

Tagalog translation of SOLIDARITY: pagkakaisa


What is the population of Foundation for subsidiarity?

Foundation for subsidiarity's population is 3,000.


When was Foundation for subsidiarity created?

Foundation for subsidiarity was created in 2002.


What is the principle of solidarity and subsidiarity?

Priciple of Subsidiarity* pagpapahalaga ng mga higher society sa lower society.* pagbibigay ng kalayaan ng higher society sa lower society ng paunlarin nito ang sarili nito at bumuo ng mga grupo ng tutulong sa kanyang paunlarin ang sarili nito


Is flimsical a word?

You probably mean 'flimsily' meaning without strength or solidarity as in a weak fabric or structure


What is Subsidiarity?

Subsidiarity is the free market and religious principle that authority should always be vested at the lowest, most local possible level, where local knowledge and concerns can best guide decisions.


How do you make a sentence with solidarity?

we are solidarity for freedom


How would you use solidarity in a sentence?

Solidarity means unity or aggrement. They had a feeling of solidarity after their workout together.


How do you you solidarity in a sentence?

I stand in solidarity with you in hating the evil of the world.The workers' solidarity made the boss change his mind.


Who sang solidarity?

Solidarity was sang by Pete Seeger and The Weavers


When was Movement for Solidarity created?

Movement for Solidarity was created in 2007.