What are the nine community property law states?

COMMUNITY PROPERTY STATES • Arizona • California • Idaho • Louisiana • Nevada • New Mexico • Texas • Washington • Wisconsin