Perbezaan dan keunikan tamadun Islam berbanding dengan tamadun lain?

tamadun Islam terbentuk berasaskan ajaran agama dan bukan budaya material.