answersLogoWhite

0

🎒

Literacy

Literacy is the ability to read, write, speak, and listen in meaningful and socially-acceptable ways. One who is able to do that is literate and those who can't are illiterate. Similarly, one can be computer literate or illiterate, depending upon the ability to use a computer. Questions about literacy are asked in this category.

500 Questions

How do you use primary source and secondary source in a paragraph?

User Avatar

Asked by Wiki User

Primary and secondary sources are fundamental in research and academic writing. Primary sources are first-hand accounts or original materials directly related to the subject being studied. These could include documents, diaries, interviews, artworks, or data obtained from experiments. Utilizing primary sources provides authenticity and credibility to your research, offering direct insight into the events or phenomena being examined.

On the other hand, secondary sources interpret, analyze, or discuss primary sources. They are works created after the fact, such as textbooks, scholarly articles, or critiques, offering interpretations, analyses, or evaluations of primary materials. These sources can provide valuable context, differing perspectives, and the synthesis of information, aiding in a deeper understanding of the subject matter.

Integrating both primary and secondary sources in academic writing allows for a comprehensive and well-supported argument. Leveraging primary sources establishes a solid foundation by directly engaging with original materials, while secondary sources contribute by offering various viewpoints, analyses, and interpretations that enrich the discussion and lend credibility to your research.

What is the percentage of placement in lpu as far as concern in btech plus MBA program?

User Avatar

Asked by Wiki User

On an average the MBA students of LPU is offered and placed in the starting package of 4.5 TO 6 LPA(Fixed salary) while there may be cases of students getting less than that or more than that. Every year around 100-150 companies visit LPU to recruit MBAs. Among the companies are some big names like Amazon, Flipkart, Moody Analytics,ICICI, HDFC,AXIS,FEDERAL BANK, WNS GLOBAL, ITC, 99 Acres, COLGATE, ASIAN PAINTS, BERGER, NERO LAC, CAVIN CARE etc, from all domains visit LPU to recruit the students and these are good companies.

B.Tech Placements>177+ Offers Generated from , Fortune 500 Companies,₹ 46.41LPA Highest Salary Package Offered,₹ 10.15 Lac Average Package of Top 10% Students Batch 2022,₹ 40 k Highest Internship Stipend per month

How many people in the UK cannot read and write?

User Avatar

Asked by Wiki User

2,000 parents cannot read or write

Where can I find resources to teach adult literacy?

User Avatar

Asked by Wiki User

I am volunteering at a hostel to teach adult literacy and wondered where I can get free resources, especially previous test papers and answer papers from? Thank you.

What is the average lexile for reading for a 4th grader?

User Avatar

Asked by Wiki User

1185 is a good score

Buod ng Sa Bagong Paraiso ni Efren Abueg?

User Avatar

Asked by Wiki User

Ang kwentong ito'y tungkol sa pagkakaroon ng lamat ng kawalang-malay ng mga batang si Ariel at Cleofe. Kapwa sila walong taong gulang at magkababata. Ang kanilang daigdig ay umikot sa isang paraiso'y langit ang kawangis, madalas silang maglaro sa bakuran ng kanilang bahay na malapit sa isang dalampasigan. Tahimik ang kanilang mundo at mistulang walang suliranin. Ang kanilang mga magulang ay hindi nag-aaway at relihiyoso. Pareho silang nag-aaral kasama pa ng ibang bata sa isang maliit na gusali sa may dakong timog ng kanilang nayon at marami silang pangarap. Wala silang pasok kung araw ng Sabado at Linggo o mga araw na pista opisyal. Silang dalawa'y madalas magpalipas ng oras sa loob ng kanilang bakuran, mula sa umaga hanggang sa hapon. Umaakyat sila sa mga puno kahit na marurupok, maaligasgas at malulutong na ang mga sanga nito. Nagagasgas ang kanilang mga tuhod, nababakbak ang balat sa kanilang siko, nagagalusan ang kanilang mukha at kung minsan ay nababalian pa ng buto dahil nahuhulog ngunit ang lahat ng iyon ay hindi nila iniinda, patuloy pa rin sila sa paglalaro. Sa may lilim ng punong mangga kung saan ay makapal ang damo kung umaga ay nandun silang dalawa naghahabulan, nagsisirko, nagpapatiran, at kung sila'y hinihingal na sa pagod ay hihiga sila sa damuhang iyon, titingalain nila ang langit at magkukunwaring aanawin sa langit ang kanilang mukha. Magtataka ang batang babae at tatanungin ang batang lalaki kung makikita nga ba ang mukha sa langit at sasagutin ito ng batang lalaki ng bakit hindi sapagkat ang langit daw ayon sa kanyang itay ay isang malaking salamin. Pagkaraan tumingin ng matagal sa langit sila'y parehong makakatulog at magigising na lamang sa tawag mula sa kanilang bahay. Kung minsan, ang batang lalaki ang unang magigising; kung minsan naman ay ang batang babae. Ngunit sinuman sa kanila ang unang magising, ay kukuha ito ng kaputol na damo at kikilitiin ang tainga ng natutulog. At ang natutulog naman ay magigimbala sa kanyang pagkakahimbing at pagkarinig na siya'y pinagtatawanan ay magtitindig at ang nangiliti ay mapapaurong at anyong tatakbo at sila'y maghahabulan sa damuhang iyon hanggang sa mapagod at sila'y muling babagsak na naman sa damuhan sa kapaguran, magkatabi at hindi nila pinapansin ang pagkakadantay ng kanilang mga binti o ang pagkakatabi ng nag-iinit nilang mga katawan. At kapag sila naman ay nagsasawa na sa looban ay sa dalampasigan naman sila pupunta kung malamig na ang araw sa hapon. Namumulot sila ng kabibi, naghuhukay ng hilamis sa talpukan, o kaya'y gagawa ng kastilyong buhangin, o kaya'y nanunugis ng mga lamang-dagat na nagtatago sa ilalim ng buhangin. Ngunit hindi lang yon ang kanilang ginagawa: naghahabulan din sila dito at kapag napagod na ay mahihiga rin sila sa buhanginan, tulad ng ginagawa nila sa damuhan sa looban, at sa kanilang pagkakatabi ay nagkakatinginan sila. Minsan ay naitanong ng batang lalaki sa batang babae ang tungkol sa tumutunog sa kanyang dibdib at kung ito'y kanya bang naririnig. Nagtaka ang batang babae at bumangon ito at tumingin sa nakatihayang kalaro. Inilapit nito ang kanyang tainga sa dibdib ng batang lalaki, dumadait ang katawan niya sa katawan ng kalaro at nalalanghap naman ng nakahiga ang halimuyak ng kanyang buhok. Nakangiting sinabi ng batang lalaki sa batang babae na mabango pala ito. Sinabi ng batang babae na hindi naman daw siya nagpapabango at lumupasay ito sa tabi ng nakahigang kalaro. Sinabi niya pa na paglaki pa raw niya ay saka lamang siya magpapabango dahil yon ang sinabi ng kanyang nanay. Tinanong ng batang lalaki kung narinig ba ng kalaro ang tunog na nagmumula sa dibdib nito at sinagot siya ng batang babae ng oo at tinanong kung ano ang ibig sabihin niyon. Nagkatinginan ang dalawa at ang lalaki ang unang nagbawi ng tingin. Sinagot na lamang ng batang lalaki ang kalaro ng malay daw niya at niyaya na nitong umalis na sila. Bumangon ang batang lalaki at inayos ang sarili at nagsimula nang lumakad. Sinabayan ito ng batang babae at habang isinasalisod nila ang kanilang mga paa sa buhanginan habang lumalakad, nakatanaw sila sa papalubog na araw. "Ang ganda, ano?" naibulalas ng batang lalaki. "Parang may pintang dugo ang langit." "Oo nga, ano? Bakit kaya kulay dugo ang araw kapag palubog na?" tanong naman ng batang babae. Hindi sumagot ang batang lalaki. Ipinagmamalaki ang dalawang bata ng kanilang mga magulang at ng kanilang mga kanayon. At kinaiingitan naman sila ng ibang mga batang hindi nagkaroon ng pagkakataong makahalubilo sa kanila. "Siguro, paglaki ng mga batang 'yan, silang dalawa ang magkakapangasawahan." Naririnig ng dalawang bata ang salitang iyon at sila'y nagtataka. Hindi nila madalumat ang kaugnayan ng kanilang pagiging magkalaro sa isang hula sa hinaharap. Higit pang nakaabala sa kanilang isip ang sinasabi ng kanilang mga kaklase na silang dalawa'y parang tuko - magkakapit. At minsan nga ay napalaban ng suntukan ang batang lalaki. Isang batang lalaking malaki sa kanya ang isang araw na pauwi na sila, ay humarang sa kanilang dinadaanan at sila'y tinudyo nang tinudyo. "Kapit-tuko! Kapit-tuko!" Umiyak ang batang babae. Napoot ang batang lalaki. Ibinalibag sa paanan ng nanunudyong batang lalaki ang bitbit na mga aklat. Sinugod nito ang kalaban. Nagpagulung-gulong sila sa matigas na lupa, nagkadugo-dugo ang kanilang ilong, nagkalapak-lapak ang kanilang damit, hanggang sa dumating ang guro at sila'y inawat at sila'y pinabalik sa silid-aralan at pinadapa sa magkatabing desk at tumanggap sila ng tigatlong matinding palo sa puwit. Pagkaraan ng pangyayaring iyon, napag-usapan ng dalawang bata ang bansag sa kanila. At sila'y nag-isip, na lalo lamang nilang ikinalunod sa kanilang kawalang-malay. Namulaklak ang mga manga, namunga, nalaglag ang mga bugnoy, dumating ang mamamakyaw at sa loob ng ilang araw, nasaid sa bunga ang mga sanga. Namulaklak din ang mga santol at iyon ay tinanaw ng dalawang bata sa pagkakahiga nila sa damuhan at sila ang unang sumungkit sa mga unang hinog. Nangalaglag ang mga dahon ng sinigwelas, namulaklak at dumaan ang mahabang tag-araw, at ang damuhan ay natuyo at ang kanilang naging tagpuan ay ang dalampasigan at madalas man sila roon ay hindi nila masagut-sagot ang bugtong kung bakit kulay-dugo ang silahis ng araw kung dapithapon. At sa wakas ay namunga ang sinigwelas, mga luntiang bubot na pinitas nila ang ilan at pagkaraang isawsaw sa asin ay kanilang tinikman at sila'y naasiman at idinalangin nila ang maagang pag-ulan --- sapagkat sabi ng kanilang mga lola'y madaling bibintog at mahihinog ang bunga ng sinigwelas kapag naulanan. Sila'y naniwala at hinintay nila ang ulan, at nang pumatak iyon nang kalagitnaan ng Mayo silang dalawa'y naghubad, naligo sa ulan, naghabulan sa looban at nayapakan nila ang mga tuyong damo, na waring bangkay ng isang panahong hinahalinhan ngayon. Pagkaraan pa ng ilang araw, nadungawan nilang hinog na nga ang sinigwelas. Nagmamadali silang nanaog at ang batang lalaki'y umakyat sa puno at ang batang babae naman ay naghanap ng sungkit. At ang pamumulaklak at pamumunga ng manga, santol, at sinigwelas at ng iba pang punungkahoy o halaman sa loobang iyon ay nagpatuloy. Ang damuhan ay natuyo at muling sinibulan ng bagong supling; ang araw ay lumubog at sumikat at hindi pa rin nagbabago ang kulay ng silahis niyon kung dapithapon. Ang paaralan sa nayon ay malapit nang magpinid; ang guro ay naghanda na ng isang palatuntunan; ang mga magulang ay walang pinag-usapan kundi ang katalinuhan ng kanilang mga anak. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang araw ng pasukan, ang batang lalaki at batang babae ay sakay ng kalesa patungo sa bayan. Doon sila mag-aaral ng hayskul. Ngunit iba na ang kanilang ayos. Ang batang lalaki'y nakalargo na at pantay na ang hati ng kanyang buhok na nangingintab sa pahid na pomade. Samantala, ang batang babae ay may laso sa buhok, na nakatirintas at ang kanyang suot na damit ay lampas tuhod at hindi nakikita ng batang lalaki ang alak-alakan nito. Dito dumaan sa kanilang buhay ang isang pagbabago, na hindi nila napigil at siyang nagbukas sa kanila upang masaklaw ng tingin ang paraisong kanilang kinaroroonan. Sa paglawak ng kanilang daigdig, ang batang lalaki'y hindi na sa batang babae lamang nakikipaglaro. Isang araw, sa likod ng paaralan, isang pangkat ng batang lalaki ang nakapabilog at isang batang lalaki ang nasa loob niyon at may ipinakikita sa mga kasamahan. Nakisiksik sa mga batang lalaki at nakita niya ang isang bagay na natuklasan niyang kailangang mangyari sa kanya. Umuwi siyang parang tulala nang hapong iyon at kinagabihan ay hindi siya nag-aral. Naupo siya sa baitang ng kanilang hagdan at nag-isip hanggang sa makita siya roon ng kanyang ama. Inusisa niya sa ama ang kanyang natuklasan sa paaralan at itinanong niya rito kung bakit kailangang gawin pa iyon. Napatawa ang kanyang ama. Tinapik siya nito sa balikat. At sinabi sa anak na kailangan daw 'yon para siya'y maging ganap na lalaki. Natingala lamang niya ito at ang pamimilog ng kanyang mga mata'y naghiwatig ng pagkakaroon ng lamat sa kanyang kawalang-malay. Sinabi pa ng ama sa anak na isang araw ay isasama daw siya nito kay Ba Aryo. Maging matapang lamang daw siya sana. Ibig niyang ipagtapat iyon sa batang babae, ngunit aywan niya kung bakit nahihiya siya. Ngayon lamang iyon. Kaya't kahit patuloy pa rin silang naglalaro sa damuhan o kaya'y nagtutungo sa dalampasigan tuwing wala silang pasok, ang alalahanin ukol doon ay nakabawas sa sigla ng batang lalaki. At isang araw, Sabado ng umaga, isinama siya ng kanyang ama sa bahay ni Ba Aryo sa tabi ng ilog. Ngumata siya ng dahon ng bayabas, pumikit siya at pagkaraan ng iba pang ginawa, siya'y itinaboy ni Ba Aryo upang maligo sa ilog. "Ang damuho…pagkalaki-laki'y parang hindi lalaki." Ang narinig niyang iyon kay Ba Aryo, kabuntot ng malutong na halakhak ng kanyang ama ay natanim sa kanyang isip at patuloy na nagpalaki sa lamat sa kanyang kawalang-malay. Kasunod ng pangyayaring iyon, aywan niya kung bakit iba na ang kanyang pakiramdam. Gayong magaling na ang sugat na nilikha isang umaga sa harapan ng bahay ni Ba Aryo, hindi pa rin nagbabalik ang kanyang sigla. Natitigilan siya kung nakikipaglaro sa batang babae. Nangingimi siyang tumabi rito kung ito'y nakahiga sa damuhan o sa dalampasigan. Hanggang isang araw ay napansin niyang mapupula ang mga mata ng batang babae nang dumating ito isang dapithapon sa tabing-dagat. "Bakit?" usisa niya. "Wa-wala..wala!" Nag-isip ang batang lalaki. Naisaloob niyang baka ang kawalang-sigla niya sa pakikipaglaro rito ang dahilan. Tinudyo niya ang batang babae, kiniliti, napahabol dito..hanggang sa mahawa ito at sila'y naghabulan na sa buhanginan. Humahagikgik pa sila nang mapatong ang kamay ng batang lalaki sa kanyang dibdib at madama niyang lalong Malakas ang pintig doon. "Tignan mo…pakinggan mo ang tunog sa dibdib ko," anyaya ng batang lalaki. Ngunit hindi kumikilos sa pagkakahiga ang batang babae. Nakatitig lamang ito sa maaliwalas nang mukha ng langit. Nagtaka ang batang lalaki. Bumangon ito at tinunghan ang nakahigang kalaro. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. "Bakit?" Saka lamang tumingin ang batang babae sa batang lalaki. At ito'y umiyak at ang luhang tumulo sa pisngi'y pinahid ng palad at ang palad na iyong ipinatong sa buhanginan ay pinaniktan ng buhangin. At sa isang basag na tinig ay sinabi ng batang babae sa kalaro na hindi na daw sila maaring maglaro gaya ng dati. "Hindi na?" sagot ng batang lalaki na parang sasabog sa kawalang-malay ang katauhan ng batang lalaki. "Malalaki na raw tayo…malalaki nang tao. Hindi raw maglalaon, tayo'y magiging dalaga…at binata." "Sinabi 'yon ng Nanay mo?" "Oo, sinabi niya…na hindi na tayo maaring maghabulan, o kaya'y umakyat sa punongkahoy o kaya'y pagabi rito sa tabing-dagat," sabi pa ng batang babae. "Kangina sinabi sa'yo ng Nanay mo?" Tumango ang batang babae. "Ngayon daw…hindi na tayo bata. Ako raw ay dalagita na…at ikaw raw ay binatilyo na!" At waring ang batang lalaki'y nagising, napagmasdan niya ang kanyang mga bisig, ang kanyang katawan at sa harap ng kanyang kalaro ay nauunawaan niyang totoo ang sinabi nito. "Ayaw ka na palang papuntahin dito'y…bakit narito ka pa… gabi na!" Nagbangon ang kanyang kalaro. Humarap sa kanya. Palubog na noon ang araw at mapula ang silahis niyon sa langit. Ang mukha ng dalawa ay animo mula sa malayo at ang pakakahawak nila sa bisig ng isa't isa ay parang isang pagpapatunay ng tibay ng tanikalang bumibidbid sa kanilang katauhan. Hindi na nga sila mga bata. Siya'y dalagita na. Siya naman ay binatilyo na. Ang pagbabagong iyon ang nagpaunawa sa kanilang may tumataas nang dingding sa pagitan nila. Nagkikita pa rin sila sa looban, ngunit hindi lamang tulad nang dating nagtatagal ang kanilang pag-uusap. Ngayon, parang lagging may nakatingin sa kanilang mga matang nagbabawal. Sa looban, ang kanilang mga magulang; sa paaralan, ang kanilang guro. At ang kanilang tawa tuloy ay hindi na matunog; ang hiyaw ng dalagita ay hindi na matinis, Malayo sa hiyaw nito noong araw; ang kanilang pag-uusap ay hindi na Malaya at pumipili na sila ng mga salitang kanilang gagamitin. At buwan-buwan, ang dalagita ay may kapirasong damit na itinatago sa ilalim ng kanyang katre at kapag tapos na sa paglalaba ang kanyang ina ay palihim niyang lalabhan sa silong at ikukula sa kubling bahagi ng kanilang likod-bahay. Minsan ay natutop siya ng kanyang ina sa paglalaba sa silong at sinabi nito sa kanya: "Hindi mo na kailangang dito pa labhan 'yan…" Nagtapos sila ng hayskul. Nagkamay sila pagkaraang maabot ang kani-kanilang diploma. At nang magsasayawan nang gabing iyon, magkatambal sila. Gayong hindi naman sila nahapo, ang tibok sa kanilang dibdib ay mabilis at malakas at ngayon ay hindi maungkat iyon ng binatilyo. Nagsayaw sila, nag-uusap ang kanilang mga mata ngunit ang kanilang labi'y tikom at kung gumalaw man ay upang pawiin ang panunuyo o paglalamat niyon. At hindi nila alam na ang tibok ng pusong iyon ay isa pang pangyayaring nagpapalaki sa lamat sa kanilang kawalang-malay. Maliwanag ang narinig na salita ng dalagita: Kung gusto mong makatapos ng karera, huwag muna kayong magkita ni Ariel. Naunawaan niya ang ibig sabihin niyon, ngunit ang pagtutol ay hindi niya maluom sa kanyang kalooban. "Pero, Inay…kaibigan ko si Ariel." May himagsik sa kanyang tinig. "Kahit na…kayo'y dalaga at binata na. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin." May langkap na tigas ang sagot na iyon. Alam niya ang kahulugan niyon: Masama: Parang pait iyong umuukit ng kung anong bagay sa kanyang isip. At saglit iyong inagaw ng tinig ng kanyang ama. "Ibig kong magdoktora ka, kaya kalimutan mo muna ang mga lalaki!" At ang pait na may iniukit sa kanyang isip ay parang pandalas na pinukpok at ang kanyang katauhan ay nayanig at ang tunog ng pagpukpok ay nag-aalingawgaw ng: Lalaki! Lalaki! Hindi siya nakatagal sa harap ng kanyang mga magulang. Nakatiim ang mga labing pumasok siya sa kanyang silid. "Ayaw nila…ng Inay…ng Itay…masama raw," at ang mga labi niya'y nangatal, kasabay ng luhang umahon sa kanyang mga mata. Nang minsang dalawin ng binata ang dalaga sa dormitoryo ay pinakiusapan siya ng dalaga na huwag na muna silang magkita. Napatitig lamang ang binata sa dalaga. Minsan, ang binata ay umuwi sa lalawigan. Mapanglaw ang kanyang mukha at napuna iyon ng kanyang ama. Nalulungkot ang binata sapagkat ayaw ng makipagkita sa kanya ni Cleofe. Nagtawa ang kanyang ama, tulad ng nakaugalian nito tuwing may ilalapit siyang suliranin. Sinabi ng ama sa anak na magkakalapit din namang sila muli pag nakapagtapos na ang dalaga. At gusto ng mga magulang nito na maging doktora ang anak. Pasigaw ang alingawgaw ng kanyang tinig sa kanyang isip. "At habang nagdodoktora siya ay masama kaming magkita?" "Tama ka!" maagap na pakli ng ama. "Hindi mo ba alam na kapag malapit ka sa babae ay malapit ka rin sa tukso!" At ang dalawa'y hindi na nga nagkita, gayong nasa lungsod na maliit at maglakad ka lamang sa mga lansangan ay hindi ka mawawalan ng makakasalubong na kakilala. Mangyari'y iniwasan nila ang magkita, at hindi sila nagkita sapagkat inihasik sa kanilang isip na ang pagkikita nila ay masama, tukso. Nabubuhay sila ngayon sa isang bagong daigdig, daigdig ng aklat, ng matataas na gusali ng malalayong kabataan sa kapaligiran. Hindi sila nagkita sa loob ng mahabang panahon. Hindi sila nakatiis. Isang araw na hindi sinasadya'y nagkasalubong sila sa pamimili ng kagamitan. Kapwa sila napahinto sa paglalakad at nabangga na sila ng mga tao sa bangketa ay hindi pa rin sila makakilos. Ang binata ang naglakas-loob at binati niya ang dalaga. Hindi nakasagot ang dalaga. Nakatitig lamang siya sa mukha ng binata at nang anyayahan siya nitong magpalamig sila sa isang kanugnog na restawran ay napasunod lamang siya, napatangay sa agos kanyang damdamin. At sa harap ng kanilang hininging pagkain, sila'y nagkatitigan at sila'y nakalimot at akala nila'y nasa luntiang damuhan sila sa looban sa lalawigan, nakahiga at nakabaling sa isa't isa. At sila'y nagkita sa Luneta, hindi lang minsan kundi maraming pagkikita, maraming-marami at ang kanilang sikil ng damdamin ay lumaya at sa unang pagkakataon, pagkaraan ng ilang buwan, sila'y lumigaya. Ngunit ang inihasik na binhi ng pagkakilala sa masama at sa mabuti sa kanilang isipo ay sumibol na at nagpaunawa sa kanilang ang ginagawang iyon ay masama. Ngunit sila'y naghihimagsik. Nakatanggap ng sulat ang dalaga mula sa kanyang mga magulang. May nakakita sa kanilang dalawa ni Ariel na magkahawak-kamay sa Luneta, sa pook na dapat pakaiwasan. Hindi man lang daw sila nahiya. Hindi na ipinagpatuloy ng dalaga ang pagbasa sa liham. Nagbabanta ang mga sumusunod pang talata: luluwas ang ama mo kapag hindi mo itinigil ang kabaliwang yan. Pinagsabihan din ang binata ng mga magulang nito sapagkat nakaabot na pala sa mga ito ang nangyari. Muli na namang ipinaalala sa binata na ang babae ay isang tukso. Ibig niyang umalis sa silid na iyon at upang hindi na marinig ang alingawngaw ng katagang iyon: tukso --- tukso ---- tukso! Sinabi ng dalaga: hindi na ngayon tayo maaaring magkita. Sinasabi ng binata: magkikita tayo… magtatago tayo…ililihim natin sa kanila ang lahat. At sila nga ay nagkita, sa mga pook na hindi sana nila dapat pagkitaan, ngunit doon sila itinaboy ng kanilang paghihimagsik ng takot na matutop at ng pangangailangan. Ang daigdig nila ngayon ay makitid, suluk-sulok, malamig din, ngunit hinahamig ng init ng kanilang lumayang mga katawan. Maligaya sila sa kanilang daigdig. Maligaya sa kanilang bagong paraiso. Hanggang isang araw ay kumulog, dumagundong ang kalawakan, at nangagulat ang mga tao sa lansangan; pamaya-maya, pumatak ang ulan, na ang pasimulang madalang ay naging masinsin. Ang dalaga ay dumungaw sa bintana - masama ang kanyang pakiramdam. May kung anong nakatatakot na bagay sa kanyang katawan na ibig niyang ilabas, na ibig niyang itapon. At iyon ay umaakyat sa kanyang lalamunan. Humawak siya sa palababahan ng bintana. Tumingala siya upang pawiin ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Natanaw niyang maitim ang langit at naisip niyang magtatagal ang ulan. Tumungo siya at nakita niyang nilinis ng tubig ang bangketa at kasabay ng kanyang pagtungo, parang may isinikad na pataas sa lalamunan ang kanyang bituka at siya'y napanganga at siya'y napapikit at siya'y napaluha at paghigpit ng kanyang hawak sa palababahan ng bintana ay napaduwal siya…at ang lumabas sa kanyang bibig ay tumulo sa bangketa at sandaling kumalat doon at pagkaraa'y nilinis ng patak ng ulan, inianod ng nilikhang mumunting agos sa gilid ng daan. At ang dalaga'y napabulalas ng iyak.

How does reading boost your writing skills?

User Avatar

Asked by Wiki User

Reading boosts you writing skills because when you look at the words in the book, magazine, or whatever. I basically gets "printed" in your mind so you know how to write. Books and that stuff are also supposed to have correct grammar, so it also gets "printed" in your brain. _____ Reading helps you see and get used to the relative formality of most writing.

What is the meaning of academic study?

User Avatar

Asked by Wiki User

it is a research on scholar purpose, that in not client oriented. it is a research on scholar purpose, that in not client oriented.

What are the steps for the removal of illiteracy?

User Avatar

Asked by Wiki User

The best way to remove cross cultural illiteracy is to allow the media freedom, allow TV channels of different countries or channels related to Internal culture to start their programs nation wide. This will promote different cultures among people, catering

to their interest.

In this way, People can know how certain culture is like and can start getting used to it which will help in cross cultural patience and thus reducing conflicts. Hi friends, We can remove the cross-cultural ilitrcy through: Why need to remove Cross Cultural Ilitracy This is one of the biggest dangers confronting a company that goes abroad for the first time is the danger of being ill-informed. International businesses that are ill-informed about the practices of another culture are likely to fail. It is necessary to run a good business in any country that the company should study the value systems and norms of that culture. Adaptation can embrace all aspects of an international firm's operations in a foreign country. The way in which deals are negotiated, the appropriate incentive pay systems for salespeople, the structure of the organization, the name of product, the tenor of relations between management and labor and the manner in which a product is promoted.

Element of removal Cross- Cultural illiteracy Nowadays, people work in global offices with colleagues from different worldviews, religions and attitudes. It is important to be aware of cultural differences and how they affect team dynamics, communication and management style. Multi-cultural workplaces also offer a wealth of new experience and self-growth opportunities. Here are 7 ways to improve multicultural relationships in our workplace. 1. Make it ok to ask questions.Some people may feel that they cannot ask a person where s/he is from for fear of being offensive or being seen as racist in some way. This can prevent communication, team effort and even friendship from happening. Encourage people to talk about where they are from, and their culture. Most misunderstanding comes from lack of communication. If we can ask questions of one another, then the growth in relationship will enable more effective working together. 2. Learn about each other's countries and cultures. Many people want to travel to exotic places and experience a different culture. But nowadays, there might be someone from one of those countries in the office. Put a map on the wall and stick pins in it linked to photos of our team members so you can see where people are from. Encourage people to add to the display with information and other pictures and use it as a group talking point. 3. Be respectful and open-minded.Cultural differences can sometimes be confusing or misinterpreted. Be respectful of the way other people work and interact. Try to learn from them instead of considering your way to be the best and criticizing. Apologies if you feel you might have offended someone, and ask them how you can behave more appropriately in the future. Speak out again discrimination in the workplace and encourage understanding. 4. Celebrate holidays of other cultures. Festivals and celebration are a great way to learn about other cultures. Have a lunchtime meeting where you share some traditional food and discuss what the festival means. People are the same underneath and festivals often reflect what is important to all cultures - family, faith, children, honoring the past and looking to the future. 5. Create cultural awareness factsheets. If your company employs people from other countries, give them some material on what it is like to work in your company and country. If you send employees overseas to meetings or conferences, they should also know how to work in those cultures. For example, what is the customary greeting within each culture? These worksheets will help provide context for interactions and enable easier work relationships. 6. Treat people as individuals.Culture does not define a person, and cultural stereotypes can also be responsible for more misunderstanding. Don't jump to conclusions just because someone is from a certain place. Get to know people as individuals regardless of their culture.

7. Identify gaps in your own knowledge. We are all a work-in-progress, and we can always learn more. Identify what you don't know about your co-workers and their culture. What can you learn about your own culture that affects the way you work? How can you improve the situation so your team can work more effectively together? Bottom line: One of the best ways to remove cross cultural illiteracy is to allow the media freedom, allow TV channels of different countries or channels related to internal culture to start their programs nation wide. This will promote different cultures among people, catering to their interest. In this way, People can know how certain culture is like and can start getting used to it which will help in cross cultural patience and thus reducing conflicts. Bhoj Suresh

Moral lesson of my father's tragedy by Carlos bulosan?

User Avatar

Asked by Wiki User

"Moral lesson of my father's tragedy by carlos bulosan?"

How did skellig get into the garage david almond?

User Avatar

Asked by Wiki User

he was put there by ernie the man who used to live in micheals house

What is illiterate people?

User Avatar

Asked by Wiki User

If a person is illitrate he is a backward person not by his cast but by his studies

What is the literacy rate of Colombia?

User Avatar

Asked by Wiki User

Literacy:

definition: age 15 and over can read and write

total population: 92.8%

male: 92.9%

female: 92.7% (2004 est.) try cia.gov

What is the part of the info on a back of a book?

User Avatar

Asked by Wiki User

The Passage on the back cover of a book is called a Blurb.

How do literacy rates affect a country's wealth?

User Avatar

Asked by Wiki User

Well, the United Nations have it in there Millennium Goals to have all developing counties literacy rate above 90% in 2015. If this happens then the newly educated people will have jobs which will bring in revenue for the country. With these jobs comes tax so once the government collects the tax they can use it to help the citizens of the country. If the country has valuable resources they can sell the resources to other countries to make money. Basically literate people get good jobs and provide for their country.

Discuss som recent contribution to management thoughts?

User Avatar

Asked by Wiki User

One recent contribution to management thought is that of Henry Fayol. It is about reflection and theoretical analysis of managerial career and setting principles.

What is the effects of a low literacy rate?

User Avatar

Asked by Wiki User

Improved quality of life, greater educational and employment opportunities.

How many people in America can read and write?

User Avatar

Asked by Wiki User

more than 90 million people in the world or more than 1 billion no one now's how many people in the whole world if you now your smart but some say that 6.0billion people is in the world is it right 6.0billion people?

What is the theme for the boar hunt by José Vasconcelos?

User Avatar

Asked by Wiki User

The theme for "The Boar Hunt" by Jose Vascelos is that recklessness and greed can cause ones own demise. In the short story four companions, named after their nationality, went off in a major hunt for boars. They killed a few boars however due to their greed, they killed more and more and that reckless behavior helped drive the boars to kill the group of hunters by attacking the trees which supported their hammocks. This leaves us with the only survivor, the narrator, who realizes that their deaths was caused by their own actions, thus teaching him a lesson; about not killing animals just for the pleasure.

source: school

What is a source of secondary research?

User Avatar

Asked by Wiki User

A primary source of information for school work at any grade level include ones that were first written, NOT quoted in another source. Therefore, a "primary source" may become a "secondary source" if the primary quotes someone, and that exact quote is what you are citing in your work.

Types of sources that could be considered "primary sources" include:

  • A government record made at the time of an event, for example, a World War II draft registration card; a birth register; a Social Security application.
  • A history book
  • A text book if quoting the author
  • A magazine article if quoting the author
  • Some Internet sources, such as if quoting from a professional journal such as the journal "Family Physician"

If you find a quote in a book, newspaper, magazine, you need to go to the original version if in print.
The Answers community requested more information for this question. Please edit your question to include more context.

Bbm third sem question papers Banglore university?

User Avatar

Asked by Wiki User

model question papers of corporate environment for 3rd sem BBM

How does literacy rate impact a GDP?

User Avatar

Asked by Wiki User

the GDP does not affect the literacy rate. The literacy rate affects the GDP. normally the higher the literacy rate, the higher the GDP, but not always. Some countries can have a very high literacy rate, but not a high GDP. but most of the time the higher the literacy rate, the higher the GDP and standard of living.

Is reading good for you?

User Avatar

Asked by Wiki User

Reading has many benefits. Firstly, reading can increase your vocabulary and your writing skills. It also increases knowledge, creativity, and your ability to think analytically. Books are a great way to destress and reading regularly helps your memory.

Why we Need science education?

User Avatar

Asked by Wiki User

For the least, science provide rational and logical analysis to extract fact from fiction. Science also provide the concept on evidence based decision. It teach us that the decision may never be final once new evidence coming up it may need reconsider the case. It give us immunity to delusion in the certain extend. Though it might not teach us what is good or evilbut it will help us learn to accumulate concept of good and evil in the educational way instead of indoctrination.