Visayan History

Questions about events of historical significance regarding the Visayas region in the Philippines

2,027 Questions
Philippines
Visayan History

What are the provinces in region 8?

There are 6 provinces in Region 8, namely:

Biliran

Leyte

Southern Leyte

Samar

Northern Samar and

Eastern Samar

315316317
History of India
Pakistan
Punjab Pakistan
Visayan History

What is old name of Lahore?

Lohar-pur

Mahmood-pur

Laha-war

Loh-pur

Samandpal Nagiri

Laha-noor

Labokla

575859
Philippines
Visayan History

Who are the cebu city north district councilors?

1. Hon. Sesenio andales

2. Hon. Alvin b. Arcilla

3. Hon. Ma. Nida c. Cabrera

4. Hon. Alvin m. Dizon

5. Hon. Lea o. Japson

6. Hon. Edgardo c. Labella

7. Hon. Augustus g. Pe, jr

8. Hon. Noel g. Wenceslao

187188189
History of the Philippines
Visayan History

How secularization lead to filipinization?

199200201
Filipino Language and Culture
Visayan History

Pangkat etniko na matatagpuan sa visayas?

Boholanon, Waray, Magahat, Cebuano, Ilonggo

167168169
Telephones
Philippines
Visayan History

Globe telecom telephone number cebu city?

412-2216

167168169
Visayan History

What is miligoy de cebu dannce?

nangita pa ko ug answer

167168169
Visayan History
Filipino Language and Culture
Mga tanong sa Tagalog

Larawan ng negrito?

See related link below for information and a picture of Negritos.

165166167
Ethics and Morality
Visayan History

Si pinkaw ni isabelo s sobrevega?

AKO NGA POH PALA SI REY RONNEL T. RODRIGUEZ NG VI-1 BN II NHS......SANA MAKATULONG TO!!!!!

Si Pingkaw

Maikling Kwentong Hiligaynon

Ni Isabelo S. Sobrega

Naalimpongatan ako sa pagtulog nang hapong iyon sa sigawan at nanunuyang tawanan ng mga bata sa kalsada. Dali-Dali akong bumangon, nagpahid ng pawis at dumungaw sa bintana. Si Pingkaw pala na sinusundan ng mga bata. Gula-gulanit ang kanyang damit na ilang ulit nang tinagpian at may medyas ang isang paa na ewan kung asul o berde. Malayo siya kaya't di ko Makita nang mabuti. Sa kabilang binti, may nakataling pulang papel de Hapon na may kabit na lata sa dulo. Sa kanyang ulo, may nakapatong na palara na kumikinang tuwing tinatamaan ng sinag ng araw.

"Hoy, Pingkaw," sigaw ng isang bata na nakasundong abot sa tuhod at may itinatawing-tawing sa daga. "Sige nga, kumanta ka ng blak is blak."

"Ay, hiya ako," nag-aatubiling sagot ng babae, sabay subo sa daliri.

"Kung ayaw mo, aagawin namin ang anak mo," nakangising sabat ng pinakamalaki sa lahat, mahaba ang buhok at nakakorto lamang. At umambang aagawin ang karga ni Pingkaw.

Umatras ang babae at hinigpitan pa ang yapos sa kanyang karga.

"Sige agawin natin ang kanyang anak," sabi nilang pahalakhak habang pasayaw-sayaw na pinalilibutan si Pingkaw.

Maya-Maya'y nakita kong lumuhod si Pingkaw sa lupa at nag-iiyak na parang bata.

"Huwag niyo naming kunin ang anak ko. Isusumbong ko kayo sa meyor." Patuloy pa rin ang panindyo ng mga bata kahit na lumakas ang hagulhol ni Pingkaw.

Nakadama ako ng pagkaawa kay Pingkaw at pagkainis sa mga bata. Kaya't sumigaw ako para takutin sila. "Hoy mga bata, salbahe n'yo! Tigilan n'yo ang pagtukso sa kanya."

Ewan kung sa lakas ng pagsigaw ko'y natakot ang mga batang isa-isang nag-aalisan. Pagkaalis nila, tumingala si Pingkaw sa akin at nagsabi:

"Meyor, kukunins nila ang aking anak."

Hindi ko mapigilan ang aking pagngiti. May koronel, may sergeant, may senador siyang tawag sa akin. Ngayon meyor na naman. "O sige, Hindi na nila kukunin yan. Huwag ka nang umiyak."

Ngumiti siya sa akin. Inihele ang kayang karga. Nahulog ang basahang ibinalot sa lata ng biskwit. Dali-Dali niya itong pinulot at muling ibinalot sa lata.

"Hele, hele tulog muna, wala ditto ang iyong ina…" ang kayang kanta habang ang lata'y ipinaghele at siya'y patiyad na nagsasayaw.

Natigilan ako.

At naalala ko ang Pingkaw na dati naming kapitbahay sa tambakan, nang Hindi pa siya ganito.

Ang paghahalukay ng basura ang kanyang hanapbuhay (sa amin ang tambakan ng syudad) at ditto nagmumula ang kanyang makakain, magagamit o maipagbili. Madalas siyang umawit dati-rati. Hindi naman kagandahan ang kanyang tinig -basag at boses-lalaki. Subalit kung may ano itong gayuma na bumabalani sa pandinig. Ewan kung dahil sa tila malungkot na tinig ng kanyang paghehele o kung dahil sa pagtataka sa kanyang kasiyahan gayong isa lamang siyang naghahalukay ng basura.

Kadalasan, pabalik na siya niyang galling sa tambakan. Ang kariton niya'y puno ng kartong papel, bote, mga sirang sapatos, at sa loob ng bag na burin a nakasabit sa gilid ng kanyang kariton, makikita mo ang kanyang pananghalian. Ito'y mga tira-tirang sadinas, karne norte o kaya'y pork and beans, pandesal na kadalasa'y nakagatan na at kung minsan, kung sinuswerte, may buto ng fried chicken na may lamang nakadikit. Sa kanyang yayat na katawan masasabing tunay na mabigat ang kanyang tinutulak, ngunit magugulat ka, tila nagagaanan siya at nakakakanta pa ng kundimang Bisaya.

Pagdating niya sa harap ng kanilang barung-barong, agad niyang tatawagan ang kanyang anak: "Poray, Basing, Takoy, nandito na ako." At ang mga ito, Dali-daling nagtakbuhan pasalubong sa kanya habang Hindi makaringgan sa pagtatanong kung may uwi ba raw siyang dyens na estretsibol; ano ang kanilang pananghalian, nakabili ba raw siya ng bitsukoy?

Dalawang taon kaming magkapitbahay ngunit Hindi ko man lamang nalaman ang kanyang tunay na pangalan. Pingkaw ang tawag ng lahat sa kanya, b'yuda na s'ya. Namatay ang kanyang asawa sa sakit ng epilepsy habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang bunsong anak. Samantala, si Pisyang Tahur ay sumusumpa sa kanyang paboritong santo na Hindi raw kailanman nakasal si Pingkaw. Iba-iba raw ang ama ng kanyang tatlong anak. Ang kanyang panganay, si Poray, ay labis na mataas para sa kanyang gulang na labintatlong taon at masyadong payat. Tuwing makikita mo iting nakasuot ng estretsibol na dala ng ina mula sa tambakan, maaalala mo agad ang panakot-uwak sa maisan. Si Basing, ang sumunod, sungi ngunit mahilig pang pumangos tubo gayong umaagos lamang ang katas sa biyak ng kayang labi. Ang bunsong ewan kung tatlong taon pa lamang ay maputi at guwapung-gwapo. Ibang-iba sa kanyang mga kapatid kaya kung minsa'y naisip mong totoo nga ang sinasabi ni Pisyang Tahur.

Pagkatapos mananghalian, aalisin na ni Pingkaw ang mga laman ng kariton, ihihiwalay ang mga lata mga bote, mga kariton at iba pang nakalagay rito sa napulot sa tambakan katulong ang kayang mga anak. Kinasanayan na ni Pingkaw na umawit habang gumagawa. Kung minsan, sumasabay ang kayang mga anak at ang sungi ang siyang may pinakamataas na tinig,. Pagkatapos, itutulak na niya ang kariton patungo sa Tsino na tagabili.

Talagang mahal ni Pingkaw ang kanayang mga anak. Sa tambakan, karaniwang makikita mo na sinasaktan ng mga ina ang kanilang mga anak, ngunit Hindi mo man lamang makikita si Pingkaw na inaambaan ang kanyang mga anak. "Ang mga bata," nasabi niyang minsang bumili siya ng tuyo sa talipapa at nakitang pinapalo ng isang ina ang maliit na anak na nahuli nitong tumitingin sa malalaswang larawan, "Hindi kailangang paluin, sapat nang turuan sila nang malumanay. Iba ang batang nakikinig sa magulang dahil sa paggalang at pagmamahal. Ang mga bata, kung saktan, susunod sa iyo subalit magrerebelde at magkimkim ng sama ng loob."

Sa tunggalian ng pamumuhay sa tambakan na roo, ang isang tao'y handing tumapak sa ilong ng kapwa tao mabuhay lamang. Nakapagtataka si Pingkaw. Lubha siyang matulungin lalo na sa katulad niyang naghahalukay lamang ng basura. Madalas siyang tumutulong sa pagtutulak ng kariton ng iba lalo na ng mga bata at matatanda. Sinasabi rin na sa pagsisimba niya tuwing Linggo Hindi kukulangin sa piseta anf kayang ipinamamahagi sa mga nagpapalimos.

Alam ng lahat sa tambakan ang pangyayaring ito. Minsan, nagkasakit ng el to rang sunging anak ni Pingkaw. Nagtungo ang babae sa suking Tsino. Nakiusap na pautangin siya. Magpapahiram naman daw ang Tsino ngunit sa isang kondisyon. Bukambibig na ang pagkagahaman sa babae ng Tsino na ito: pinagdugtung-dugtong ng mga tagatambakan kung ano ang kondisyong iyon sapagkat wala naman talagang nakasaksi sa pag-uusap ng dalawa. Nalaman na ng lahat ang mga naganap; ang pagkabasag ng kawali na inihambalos ni Pingkaw sa ulo ng Tsino.

Hindi rin nadala ni Pingkaw ang kanyang anak sa doctor. Pag-uwi niya, naglaga siya ng dahon ng bayabas at ipinainom sa anak. Iyon nalamang ang nakapagpabuti sa bata.

"Nagpapakita rin na may awa ang Diyos. Kung ninais Niyang mamatay ang aking anak, sana'y namatay na. ngunit dahil naisip pa Niyang mabuhay ito, nabuhay rin kahit Hindi naipadoktor," ang sabi ni Pingkaw nang magpunta siya sa talipapa bago pa man gumaling ang kanyang anak.

Minsang nag-uusap ang mga nagsisipagtipon sa talipapa tungkol sa bigas relip, at iba pang bagay na ipinamimigay ng ahensya na nangangalaga sa mga mahihirap. Sumabat si Pingkaw na nagkataong naroroon, "Bakit iaasa ko pa sa ahensya ang aking pamumuhay? Malusog at masigla pa naman ako sa pagtutulak ng aking kariton upang tulungan. Marami pa riyang iba na higit na nararapat tulungan. Ang hirap lang sa ating pamahalaan, kung sino ang dapta tulungan ay Hindi tinutulungan. Ngunit ang ibang mabuti naman ang pamumuhay, sila pa ang nakatatanggap ng tulong. Kabaliwan…"

Iyan si Pingkaw. Kontento na siya sa kanyang naabot sa buhay.

Naganap ang sumunod na pangyayai kay Pingkaw nang ako'y nasa bahay ng aking kapatid na may sakit. Isinalaysay ito ng aking mga kapitbahay pagbalik ko, at matinding galit ang aking nadama.

Isang araw, matapos silang mag-agahan ng kayang mga anak, bigla na lamang namilipit ang mga bata sa sakit sa tiyan. Ewan kung dahil sa sardines o sa kung ano mang panis na kanilang nakain.

Natuliro si Pingkaw. Nagsisigaw. Tumakbo siya sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Ngunit wala silang maitulong maliban sa pagsabihan siyang kailangan dalhin ang mga anak sa ospital.

Walang nagdaraang mga saasakyan sa kalyehon kaya sa kariton isinakay ni Pingkaw ang kanyang mga anak. Nagtungo siya sa bahay ng isang doktor na malapit lamang, ngunit wala ang doktor at naglalaro ng golp, ayon sa katulong.

Itinulak niyang muli ang kariton at nagpunta sa bahay ng isa pang doktor. Matagal siyang tumimbre nakita niyang may sumisilip-silip sa bintana.

Kaya nagugulkuhang itinulak na naman ni Pingkaw ang kanyang kariton papuntang bayan. May doktor doon ngunit wala naming gamut para sa nalason.

Halos Hindi makakilos sa pagod si Pingkaw, bukod pa sa kanyang lubhang pagkalumbay sa pagiging maramot ng kapalaran. Ipinagpatuloy niya ang pagtulak ng kariton.

Nang makarating siya sa punong kalsada, maraming sasakyan ang kanyang pinahinto upang isakay ang kanyang mga may sakit na anak ngunit wala ni isa sa mga ito ang tumigil. Maya-Maya napansin niyang Hindi na kumikilos ang kanyang panganay. Para siyang sinakluban ng langit nang mabatid niyang Hindi na ito humihinga. Umiiyak siyang nagpatuloy sa pagtulak ng kariton para iligtas ang buhay ng natitira pa niyang dalawang anak. Maraming tao ang may pagkamanghang nagmasid sa kanya, subalit wala kahit isa mang lumapiot upang tumulong. Tumalbug-talbog ang katawan ng kanyang mga anak sa kariton habang nagdaraan ito sa mga lubak-lubak ng kalsada.

Pakiramdam niya'y isang daang taon na siya nang makarating sa pambansang ospital. Matapos ang pagtuturuan ng mga doktor at narses na ang tinitingnan lamang ay mga pasyenteng mayayaman na wala naming sakit, binigyan din ng gamut ang dalawang anak ni Pingkaw.

Nang gumabi'y namatay si Poray, ang pinakamatanda. Dalawang araw pa ang lumipas, sumunod namang namatay ang bunso.

Nakarinig na naman ako ng kaguluhan. Muli akong dumungaw. Si Pingkaw na nagbalik, sinusundan na naman ng mga pilyong bata.

"Hele-hele, tulog muna, wala ditto ang iyong nanay…" ang kanta niya, habang ipinaghehele ang binihisang lata

125126127
Visayan History

How many regions are there in Visayas?

Visayas has three (3) regions.

121122123
Visayan History
Ferdinand Magellan

Did Ferdinand Magellan have any friends?

no...

117118119
Philippines
Visayan History
Philippines Politics and Society

Who is the barangay captain of hipodromo cebu city?

Petronilo Fat Jr.

110111112
History of the Philippines
Visayan History

What is lapa-lapu's village name?

tae

113114115
Visayan History

3 uri ng alipin sa visayas?

aliping namamahay at aliping saguiguilid at timawa

105106107
Visayan History
Cathedral and Church History

Sida ay isugu xigaan qabiilka tumaal?

tumaal geeymale siyaad adan cadoow

818283
Visayan History

What is the origin of jimenez misamis occidental?

FAther francisco Jimenez

899091
Visayan History

What is the highest point of Cebu island?

Osmeña Peak is the highest point of Cebu Island. Its height is 1,034 meters above sea level.

868788
History of the Philippines
Philippines
Visayan History
Ferdinand Magellan

Does Magellan has the right to claim the Philippines for Spain?

From his point of view, he had permission from the King, who was given authority by the Pope, to do exactly what he did.

From the point of view of the Filipino people, of course he did not have the right to claim ownership of a country 10,000 miles away with its own languages and cultures.

838485
Children's Books
Poetry
Visayan History
Maria Clara

What are the examples of an epic story?

Les Miserables, Dracula, and Robinson Crusoe.

___

It is the work itself, not the story, that is epic. An epic in literature is painted as it were on a vast canvas with larger than life heroes and deeds. It is often steeped in mythology. Well known examples include: The Iliad, the Odyssey, Beowulf, the Nibelungenlied. Notice that these four are all in verse. As a literary genre, an epic is an extended narrative in verse. Novels like those cited above are said to have an epic story if they resemble in their scope the traditional verse epics.

838485
Visayan History
History of the Mongol Empire
Mga tanong sa Tagalog

Sino-sino ang mga bagong gabinete ni benigno simeon Aquino?

paquitoo ochoa jr executive secretary alberto secretary of the department oof foreign affairs cesar purisima secretary of finance leila de lima secratary of departmen of

757677
Visayan History
Filipino Language and Culture

Buod ng nagbibihis na ang nayon?

buod ng nagbihis na ang nayon

222324
Philippines
Visayan History
Decade - 2000s

Cebu City voters list of barangay bulacao cebu city and precinct number?

barangay bulacao master list of voters

777879
Visayan History

Saang lugar sa Cebu matatagpuan ang Magellan cross?

sa sto.nino

717273
Philippines
Visayan History

Who are the councilors in south distric of cebu city?

i dont know you f****** b*t*h

717273
Explorers and Expeditions
Visayan History
Ferdinand Magellan

What countries did Ferdinand Magellan explore?

Ferdinand Magellan explored South America, Cebu, East Indies, Mactan, Philipines, and Guam. The dates of his explorations were from 1519 to 1522.

Magellan died in the Philippines during the first circumnavigation of the Earth. Only one of his ships successfully returned to Spain, carrying 18 men of the original 237 that left Spain.

525354

Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.