answersLogoWhite

Short Stories

Short stories are a subgenre of fiction. They are shorter than a novel, and are usually specific to one plot and with a limited number of characters. Other names for a short story include microfiction, drabbles, and novellas.

14,810 Questions
Short Stories
Symbolism and Symbolic Meanings

What are the Symbolisms in The Father by bjornstjerne bjornson?

what is the theme of The Father by BjornstjerneBjornson

192021
Literary Terminology
Short Stories

What are the character traits in the short story on Helen On Eighty-Sixth Street?

vita -a jealous girl

helen mcguire-pretty but boastful

victoria- cheerful and emotional

789
Books and Literature
Science Fiction
Short Stories

What is a summary of The Man Who Knew Too Much by Alexander Baron?

The story is about a man named private Quelch who likes to show off his knowledge. Narrator and his friends also gave him nickname 'professor' due to his lanky body and bespectacled looks. Although private Quelch meant to acquire a stripe and to get commission. He works hard for his ambition but due to his habit of interrupting senior officers and showing off his knowledge he was nominated for permanent cookhouse duties by Corporal Turnbull. Corporal Turnbull was a young and smart soldier who had returned from Dunkirk. He was a man not to be trifled with. Narrator and his fellow soldiers told each other that they could hammer nails into him without him noticing it. There are also many incidents in the story, when private Quelch outshone his fellow soldiers (including narrator) on aircraft recognition, when professor interrupted the sergeant and he asking questions to professor in hope of revenge. The story ends with a light note with private Quelch lecturing his fellow soldiers on how to cut potato without its vitamin values being wasted.

202203204
Writing: Characters and Dialogue
Short Stories

Is loyalty the theme in Lob's Girl?

Yes, loyalty is a theme in Lob's Girl.

398399400
Literary Terminology
Short Stories

What is the theme of the Great Carbuncle story?

The theme of the Great Carbuncle is that earthly possessions are not essential in life. Earthly possessions are not necessary for success and we should be satisfied with what we have. Earthly possessions will not gain you salvation either. You must put your trust in God and that His Son saved you from your sin and that the Holy Spirit will work in your heart so that you will be worthy of salvation. Matthew 6: 19-2119 "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. 20 But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. 21 For where your treasure is, there your heart will be also."

371372373
Short Stories

For One More Day main characters?

Charles "Chick" Benetto - Son of Posey and Len. Husband of Catherine. Father of Maria. Former pro-baseball player.

369370371
Short Stories

What is the point of short story curio shop?

The point of this short story by William Kotzwinkle is that we have made negative changes/effects on the Earth which are irreversible. The Collector talks about the corrosion on the sphere, the rust, etc. and says that "once the corrosion began, it couldn't be reversed." This short story refers to us damaging the environment, and our futile attempts to save it.

354355356
Short Stories
Names and Name Meanings

What is nationality of van winkle name?

Dutch; the meaning is: "from the town of Winkel, in Holland".

341342343
Fables and Folklore
Short Stories

What point of view is the author from the tortoise and the hare using to tell the story?

If there is a narrator who isn't a character in the book, it is told in third person.

337338339
Writing and Composition
Creative Writing
Short Stories

What are literary elements for short stories?

This is copied from a teaching syllabus -- I can't remember the author because I copied it down quite awhile ago!

Characters and how we get to know them:

1. Through the author's physical description of them

2. Their actions

3. Their words

4. Their inner thoughts

5. Through what other characters say and think about them

Plot - A pattern of events that develops from the interactions between characters.

A plot is a pattern of events in a cause and effect relationship.

1. Cause - Things that make something happen.

2. Effect - What happens because something was done.

Conflicts - The problems the characters encounter.Their conflicts can be:

1. External - conflict with others and with nature

2. Internal - conflict within themselves

Setting - Time and place of the story

Theme - The meaning behind the events and the characters' actions.

Narrative - The Point of View and Verbal tense of the narrator. How much the narrator intrudes into the story.

Style of Writing - Rhetorical devices, word choice, and sentence structure.

Plot Outline:

1. Exposition: the background or introductory information that the reader must have in order to understand the story.

2. Rising Action - all of the events that take place leading up to the climax.

3. Climax - The turning point. Here the story is turned in a different direction, toward the conclusion, which is the wrapping up of the story.

4. Falling Action - The immediate reaction to the climax.

5. Denouement - The conclusion of the plot.Loose ends are tied up.

329330331
English Language
Short Stories

What two types of beauty are described in She Walks in Beauty?

Cloudless climes and starry skies. Bright and dark.

327328329
History of the Philippines
Short Stories

Copy of the story si Pinkaw?

Si Pinkaw

(Maikling kwentong Hiligaynon)

Isabelo S. Sobrevega

Naalimpungatan ako sa pag-idlip nang hapong iyon dahil sa napakaingay na sigawan at tawanan ng mga bata sa lansangan. Napilitan akong bumangon, nagpahid ng pawis at dumungaw sa bintana. Si pinkaw pala na sinusundan ng mga bata. May karga-kargang kung ano at pasayaw-sayaw na naglalakad. Gula-gulanit ang kanyang damit na ilang ulit nang tinagpian, at ang isang paa'y may medyas na marahil ay asul o berde. Hindi ko matiyak dahil malayu-layo na rin ang kanyang kinaroroonan. Sa kabilang binti, may nakataling pulang papel na may nakakabit na lata ng gatas sa dulo. Sa kanyang ulo, may nakapatong na palarang kumikinang tuwing tinatamaan ng araw.

"Hoy, Pinkaw," sigaw ng isang batang nakasandong abot tuhod at may itinatawing-tawing na daga, "kumanta ka nag ng blak is blak."

"Sige na, Pinkaw," udyok ng iba pang mga bata.

"Ayoko nga, nahihiya ako," pakiyemeng sagot ng babae sabay subo sa daliri.

"Kung ayaw mo, aagawin naming ang anak mo!" nakangising sabat ng pinakamalaki sa lahat. Mahaba ang buhok at nakakorto llamang. At umambang aagawin an gang karga ni Pinkaw. Umatras ang babae at hinigpitan pa ang yapos sa kanyang karga.

Nagsigawan ang mga bata habang pasayaw-sayaw na pinalilibutan si Pinkaw.

"Sige, agawin natin ang kanyang anak," sabi nila sabay halakhak.

Maya-maya'y nakita kong sumalampak si Pinkaw at nag-iiyak na tumadyak-tadyak sa lupa.

"Huwag ni'yo namang kunin ang anak ko. Isusumbong ko kayo sa mayor." Patuloy pa rin ang panunudyo ng mga bata sa babae. Lalong lumakas ang hagulgol ni Pinkaw. bata!

Naawa ako sa babae at nainis sa mga bata. Kaya't sinigawan ko sila upang takutin. "Hoy, mga bata! Mga salbahe kayo. Tigilan n'yo iyang panunukso sa kanya."

Marahil natakot sa lakas ng pagsigaw ko ang mga bata kaya't isa-isang nag-alisan. Nang wala na ang mga bata, tumingala sa akin si Pinkaw at nagsabing:

"Meyor, kukunin nila ang aking anak."

Hindi ko napigilan ang pagngiti. May korone

L, may sardyen, may senador siyang tawag sa akin at ngayon nama'y mayor. "O sige, hindi na nila kukunin iyan. Huwag ka nang umiyak."

Nginitian niya ako. Inihele ang karga. Nahulog ang basahang nakabalot doon at nakita kong lata pala iyon ng biskwit. Dali-dali niyang pinulot iyon at muling ibinalot sa lata.

"Hele-hele, tulog muna, wla rito ang iyong nanay..." ang kanyang kanta habang ipinaghehehebat siya'y patiyad na sumasayaw-sayaw.

Natigilan ako. Lumala na ang pagkaloka ni Pinkaw. Nakakaawa naman.

At naalala ko ang Pinkaw na dating kapitbahay naming sa tambakan, nang hindi pa iyon nababaliw.

Paghahalukay ng basura ang kanyang hanapbuhay (narito sa amin ang tambakan ng basura ng siyudad); ditto siya nakakuha ng makakain, magagamit o maipagbibili. Dati-rati, madalas siyang kumakanta. Hindi kagandahan ang kanyang patagulaylay na pagkanta. Habang tumutulak sa karitong may tatlong gulong, pababa sa lubak-lubak at maputik na lansangan, sinusundan siya ng mga asong kumakahol. Isang bagay lamang ang mapupuna mo sa kanya-lagi siyang kumakanta. Hindi naman maganda ang kanyang boses-Basag nga at boses lalaki. Subalit may kung anong kapangyarihang bumabalani sa pandinig. Marahil dahil ito sa malungkot na tono ng kanyang awit o marahil sa iyong pagtataka kung bakit ganoon siya kasaya gayong naghahalukay lamang siya ng basura.

Kadalasan, oras na ng pananghalian kung siya'y umuwi mula sa tambakan. Ang kariton niya'y puno ng mga karton, papel, bote , basahan, sirang sapatos; at sa bag na buri na nakasukbit sa gilid ng kariton, makikita mo ang kanyang pananghalian. Mga tira-tirang sardinas, karne norte o kaya'y pork-en-bins, pan de sal na kadalasa'y nakagatan na, at kung minsang sinuwerte, may buto ng prayd tsiken na may lamang nakadikit. Sa kanyang payat na katawan, masasabing tunay na mabigat ang kanyang itinutulak, ngunit magugulat ka, tila nagagaanan siya at madalas pang kumakanta ng kundimang bisaya.

Pagdating niya sa harap ng kanyang barungbarong, agad niyang tatawagin ang mga anak: "Poray, Basing, Takoy, nanadito na ako." At ang mga ito'y kaagad magtatakbuhang magkasalubong sa kanya habang hindi magkaringgan sa pagtatanong kung may uwi siyang jeans na istretsibol; ano ang kanilang pananghalian, nakabili raw ba siya ng bitsukoy?

Dalawang taon kaming magkapitbahay ngunit hindi ko man lang nabatid ang tunay niyang pangalan. "Pinkaw" ang tawag ng lahat sa kanya. Ayon sa kanya, balo na raw siya. Namatay ang kanyang asawa sa sakit na epilepsy habang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang bunsong anak. Subalit sinusumpa ni Pisyang sugarol sa kanyang paborit ong santo na hindi raw kailanman nakasal si Pinkaw. Iba-iba raw ang mga ama ng kanyang tatlong anak. Ang kanyang panganay na si Poray, ay labis na mataas para sa kanyang gulang na labintatlong taon at napakapayat. Tuwing makikita mo itong nakasuot ng istretsibol na dala ng ina mula sa tambakan, agad mong maaalala ang mga panakot-uwak sa maisan. Si Basing ang pangalawa, sungi na ngunit napakahilig pumangos ng tubo gayong umaagos lamang ang katas nito sa biyak ng kanyang labi. Ang bunso na marahil ay mga tatlong taon pa lamang ay maputi at gwapong-gwapo. Ibang-iba siya sa kanyang mga kapatid kaya minsa'y maiisip mo na totoo nga ang sinasabi ni Pisyang sugarol.

Pagkatapos mananghalian, aalisin na ni Pinkaw ang laman ng kariton, ihihiwalay ang mga lata, ang mga bote, ang mga karton, at iba pang bagay na napupulot sa tambakan katulong ang kanyang mga anak, at ang suungi ang siyang pinakamalakas na tinig. Pagkatapos, itutulak na niya ang kariton patungo sa Intsik na tagabili.

Mahal na mahal ni Pinkaw ang kanyang mga anak. Sa tambakan, karaniwang makikita mo na sinasaktan ng mga ina ang kanilang mga anak, ngunit hindi mo man lang makikita si Pinkaw na inaambaan ang kanyang mga anak.

"Ang mga bata," nasabi niya minsang bumibili ng tuyo sa tindahan at nakitang pinapalo ng isang ina ang maliit na anak na nahuling tumitingin sa malalaswang larawan. "Hindi kailangang paluin; sapat nang sabihan sila nang malumanay. Iba ang batang nakikinig sa magulang dahil sa paggalang at pagmamahal. Ang bata kung saktan, susunod siya sa iyo subalit magrerebelde at magkikimkim ng sama ng loob."

Sa tunggalian ng kabuhayan sa tambakan, kung saan ang tao ay handang tumapak sa ilong ng kapwa-tao upang mabuhay, nakapagtataka ang katangian ni Pinkaw. lubha siyang matulungin, lalo na sa katulad niyang naghahalukay lamang ng basura. Madalas siyang tumutulong sa pagtutulak ng kariton ng iba, lalo na ng matatanda at bata. Sinasabi rin na sa pagsisimba niya tuwing linggo'y hindi kukulangin sa beinte sentimos ang ipinamamahagi niya sa pulubi.

Batid ng lahat sa tambakan ang mga ito. Minsan, nagkasakit ng El Tor ang sunging anak ni Pinkaw. nagtungo siya sa suking Intsik. Nakiusap na pautangin siya. Magpapahiram naman daw ang Intsik ngunit sa isang kundisyon. Bukambibig na ang pagkahayok sa babae ng Intsik na ito, kaya pinagdugtong-dugtong ng mga taga-tambakan kung ano ang kundisyong iyon, sapagkat wala naman talagang nakasaksi sa pag-uusap ng dalawa. Batid na ng lahat ang sumunod na nangyari. Ang pagkabasag ng kawali na inihambalos ni Pinkaw sa ulo ng Intsik.

Hindi rin nadala ni Pinkaw sa doctor ang kanyang anak. Pag-uwi niya, naglaga siya ng dahon ng bayabas at ipinainom sa anak. Iyon lamang ang nagpagaling sa bata.

"Nagpapatunay pa rin na may awa ang Diyos. Kung ninais niyang mamatay ang aking anak, sanay namatay na. Ngunit dahil nais pa niyang mabuhay ito, nabuhay na kahit hindi naipaduktor," sabi ni Pinkaw nang magpunta siya sa tindahan bago pa man gumaling ang kanyang anak.

Minsan, napag-usapan ng mga nagtitipon sa tindahan ang tungkol sa bigas, relip, at iba pang bagay na ipinamimigay ng ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mahirap. Subalit si Pinkaw na nagkataong naroroon, "Bakit iaasa ko sa pamahalaan ang aking pamumuhay? Malakas at masigla pa naman ako sa pagtutulak ng aking kariton upang maging palamunin. Marami pang iba riyan na nararapat bigyan ng tulong. Ang hirap lang sa ating gobyerno, kung sino ang higit na nangangailangan ay siyang hindi tinutulungan. Ngunit ang ibang tao riyan na mabuti naman ang kalagayan sa buhay ang siyang nagkakamal ng tulong. Kalokohan..."

Iyan si Pinkaw. kontento na siya sa kanyang maaabot sa buhay.

Naganap ang susunod na pangyayari ng wala ako sa amin sapagkat nasa bahay ako ng kapatid kong maysakit. Isinalaysay na lamang ito ng aking mga kapitbahay pagbalik ko, at matinding galit ang aking nadama sa kanila.

Isang araw pala, matapos mananghalian ang mag-anak, bigla na lamang namilipit sa sakit ngtiyan ang mga bata. Marahil, sardinas o anumang panis na pagkain ang naging sanhi nito.

Natuliro si Pinkaw. Nagsisigaw. Tumakbo sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Ngunit wala silang maitulong maliban sa pagsasabihan siyang dalhin ang anak sa ospital.

Walang nagdaraang sasakyan sa kalyehon kaya sa kariton isinakay ni Pinkaw ang mga anak. Nagtungo siya sa bahay ng doctor na malapit lamang, ngunit wala ang duktor sapagkat naglalaro raw ito ng golf, ayon sa katulong.

Kaya natatarantang itinulak ni Pinkaw ang kanyang kariton sa isa ppang duktor. Matagal siyang tumimbre sa trangkahan ngunit walang nagbukas gayong nakita niyang may sumisilip-silip sa bintana.

Litong-lito, itinulak na naman ni Pinkaw ang kanyang kariton papuntang bayan. Halos din a makakilos sa pangangapos ng hininga, bukod pa sa lubhang kalungkutan sa pagiging maramot ng kapalaran. Ipinagpatuloy niya ang pagtulak ng kariton.

Nang makarating siya sa punong kalsada, maraming sasakyan siyang pinapahinto upang isakay ang maysakit na mga anak, ngunit wala ni isa man lang ang tumigil. Maya-maya'y napansing hindi na kumikilos ang kanyang panganay. Sinalat niya ito at parang sinakluban siya ng langit nang mabatid niyang ito'y hindi na humihinga. Humahagulgol niyang ipinagpatuloy ang pagtulak ng kariton upang sikaping mailigtas ang buhay ng dalawa pa niyang anak. Maraming tao ang nagmamasid lamang sa kanya ngunit nakapagtataka kung bakit wala man lang kahit isa ang lumapit sa kanya upang tumulong. Tumatalbog-talbog ang katawan ng kanyang mga anak sa kariton tuwing dumaraan ito sa lubak-lubak na kalsada.

Pakiramdam niya'y isang daang taon na lumipas bago niya narating ang ospital ng pamahalaan. Matapos ang pagtuturuan ng mga duktor at nars, na ang binibigyang pansin lamang ay ang mga pasyenteng mukhang mayaman, nalapatan din ng gamut ang dalawang anak ni Pinkaw.

Kinagabiha'y namatay si Basing, ang sungi. Dalawang araw pa ang lumipas at sumusunod namang namatay ang bunso.

Nakarinig na naman ako ng mga ingay. Muli akong dumungaw. Bumalik si Pinkaw, sinusundan na naman ng mga pilyong bata.

"Hele-hele, tulog muna. Wala rito ang iyong nanay..." ang kanta niya habang ipinaghehele sa kanyang mga bisig ang binihisang lata.

321322323
Short Stories

When did the short story as a genre begin?

Most say that this genre began in the time of Edgar Allen Poe and Nathaniel Hawthorn in the earlier 1800's. Most of the first short stories were made to be published in magazines in pieces that were released monthly so that people would have by the next edition in order to continue their read.

313314315
Short Stories
Edgar Allan Poe

In The Fall of the House of Usher What does the narrator do at the end of the story?

He rides away - would be into the sunset but as this is one of Poe's stories there is only gloom and overcast.

301302303
Short Stories

Where does Zaroff find humans to hunt?

He lures the ships in with a lighthouse and when they get to the island their ships wreck, he captures them, trains them to be a challenge, then sets them free to hunt them.

301302303
Short Stories
The Necklace

What was guy de maupassant famous for?

Father of the modern short story was his greatest title

298299300
Short Stories

Where does Harrison Bergeron take place?

  1. The living room of Mr. and Mrs. Bergeron.
  2. The television studio.
289290291
Authors, Poets, and Playwrights
Short Stories

Who wrote the short story 'The Gentle Rain'?

Diana krall

279280281
Short Stories

What is the central idea in Willa Cather's Paul's Case?

Lofty ideals wither in the confrontation of reality.

275276277
Short Stories

What is the ending of short story Antaeus?

Hercules killed Antaeus and crushed his bones after he lifted him from the earth.

269270271
Short Stories

What is the theme of the short story zoo by edward d hoch?

According to the "little one", what was the very best zoo ever?

244245246
Sherlock Holmes
Mystery Books
Short Stories

How does Sherlock Holmes treat Dr Watson?

Holmes treats Watson like he would treat any other person. Although Watson isn't the brightest bulb in the bunch, Holmes treats him very well. For instance, in the beginning of the book Sherlock Holmes and the Hound of the Baskervilles Watson proposes evidence/clues about a "walking stick" that they found in Holmes den. Watson's clues are way off. Holmes (who already knew who's walking stick it was, and who also knew that every one of the clues that Watson proposed was indeed incorrect) did not say a word to him. So that tells you that Holmes is very good to Watson.

261262263
Short Stories
Fiction Writing

How does the interplay of the elements of a short story create a meaningful whole?

The most effective way to answer this question is to consider the composition of short stories. Short stories tend to be told in a narrative format, dealing with only a few characters. The relationship between these characters and these characters' emotions tend to be the focus of a short story, as opposed to longer pieces, which tend to be more focused on plot. It is the interplay between the characters, the mood, and the purpose of the story that create a meaningful whole.

The parts of any story are necessary to create a meaningful whole! You can't have a good story without a little exposition or explanation, some tension, a climax, and a good wrap-up or resolution.

257258259

Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.