answersLogoWhite

0

Honda Prelude SI

The Honda Prelude SI was introduced in 1985 with a 1.8-liter engine, but was released with a two-liter engine in Europe a year later. The 1991 model sported a 2.3-liter engine that featured pop-up headlights.

500 Questions

Buod ng si amomongo at si iput-iput?

User Avatar

Asked by Wiki User

Si Amomongo at si Iput-Iput

(Ang Gorilya at ang Alitaptap)

Ang pabulang ito ay isa lamang sa kalipunan ng mga Bisaya na naglalarawan ng

paglalaban sa pagitan ng maliliit na insekto at malalaking hayop.

"Huwag maliitin ang maliliit dahil may magagawa silang di magagawa ng malalaki"

Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang

kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito.

"Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?"

Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok."

"Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo.

"Hindi ako duwag!" , ang nagagalit na sagot ni Iput-Iput.

"Kung Hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?", ang pang-aasar ni

Amomongo.

"Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikita

ko sila kaagad at nang sa gayo'y maipagtanggol ko ang aking sarili.", ang tugon ni Iput-Iput.

Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga utong gumising at

ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil

duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita.

Nang mabalitaan ito ni Iput-Iput, nagalit siya. Dali-Dali siyang lumipad patungo sa bahay

ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa

mukha nito hanggang sa ito ay magising.

"Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa'yong

Hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa sa plasa sa susunod na

Linggo ng hapon."

Pupunga-pungas na nagtanong ang gorilya. "Mayroon ka bang mga kasama?"

"Wala!", ang sigaw ni Iput-Iput. "Pupunta akong mag-isa."

Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili't isang maliit na insekto ang

humahamon sa kanya ng away.

Nagpatuloy ang alitaptap. "Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na

ikaanim ng hapon!"

"Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas

malalaki pa sa akin." Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya

ay nasisiraan ng ulo.

Ngunit sumagot si Iput-Iput: "Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa!

Paalam!"

Dumating ang araw ng Linggo. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga

dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila.

"Maya- Maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o

pagdarasal. Iminungkahi ni Iput-Iput sa mga gorilya ma magdasal muna sila. Pagkatapos

magdasal, agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Inutusan ni Amomongo ang kanyang

mga kasama na humanay. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng

mga ito.

Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ni Amomongo at inilawan niya ito. Hinampas ng

kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay

ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang

gorilya. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad, kaya ang

nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Iput-Iput ang

ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad na kalipad.

Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa

ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang

buhay na gorilya na halos Hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Iput-

Iput na patawarin na siya, at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput, ngunit simula

ng hapong iyon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap.

What and where is ECU program on 89 prelude?

User Avatar

Asked by Wiki User

ecu program for 89 prelude si.what is it andwhere . htanks

How do you tell if the engine is locked up on a Honda Prelude?

User Avatar

Asked by Wiki User

Turn the flywheel located behind the drivers side wheel in front. Using a rachett

How much horsepower does a h23a1 have?

User Avatar

Asked by Wiki User

The H23A1 engine has 160 HP

How much horsepower does a 2.3 liter 95 Honda prelude make?

User Avatar

Asked by Wiki User

160 horsepowers, 209 newton :)

Why would the cooling fans on a 91 Honda prelude si not come on?

User Avatar

Asked by Wiki User

id have to look to see why but what you can do is get new fans and hook it up to a toggle switch. when you hook the toggle switch up just flip the switch before it gets too hot

How do you replace the speed sensor on a 1989 Honda Prelude 2.0si?

User Avatar

Asked by Wiki User

its not a speed sensor its a speed cable mine went out on my 89 lude i think it's about 40 bucks for the cable at the dealership. it's pretty easy to take out and install the new one as long as you know where to look.

Where is speed sensor located for 90 Honda Prelude SI?

User Avatar

Asked by Wiki User

I am in the process of replacing the speed sensor in my 90 prelude.

It is located on the transmission. with a small cable with a plug on the end of it.

Looking at it from the passenger side . you can see a picture of it on eBay.. just type in 1990 Honda speed sensor.. there are several...

Where is Tail light relay located leading to tail light 87 Honda prelude?

User Avatar

Asked by Wiki User

I'm looking for the same thing, I can't drive at night because my tail lights won't work, but my headlights work? My dash lights won't come on either. If you find anything please let me know. Ohshegotme@yahoo.com

Can you convert a normal Prelude SI to a 4WS Prelude SI if you have both without any major modifications or problems?

User Avatar

Asked by Wiki User

It can be dona on a 3gen prelude, i ve done it. But lst of them 4 i 5 generetions dot know

How much horsepower for Honda Prelude si?

User Avatar

Asked by Wiki User

160 hp stock if it's 4th Generation (1992-1996). Any models other than that I don't know.

What are the Prelude engine removal steps?

User Avatar

Asked by Wiki User

http://www.axidworks.com/engineswap.html